NFPE

Saturday 31 August 2013

Make Protest Against PFRDA Bill


APPROVAL OF CPMG, TN FOR SECRETARY , STAFF SIDE , RJCM , TAMILNADU

நமது அஞ்சல் மூன்றின் மாநிலச் செயலர்  தோழர். J .R . அவர்கள்  , நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு  தற்போது  மாநில கூட்டு ஆலோசனைக் குழுவின் ஊழியர் தரப்பு செயலராக  இலாக்காவால்  .அங்கீகரிக்கப் பட்டார் . இதன் மூலம் இனி ஊழியர் தரப்பு பிரச்சினைகளை  மாநில கூட்டு ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் நம்மால் முழுமையாக  எடுத்துச் செல்ல  இயலும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 

தமிழகத்தில் இருக்கும் அனைத்து கோட்ட/ கிளைச் செயலர்களுக்கும் ஓர் அன்பு வேண்டுகோள்.  உங்கள் கோட்ட/கிளைகளில் தீர்க்கப் படாமல் உள்ள பொதுப் பிரச்சினைகள் (தனி நபர் பிரச்சினைகள் அல்ல ) , இலாக்கா விதி மீறிய  உத்திரவுகள் ,  ஊழியர் சேம  நலன்  சம்பந்தப் பட்ட பிரச்சினைகள்  இப்படி மாநில அளவில் எடுக்கக் கூடிய பிரச்சினை எதுவாக இருந்தாலும் அவற்றை தெளிவாக  நீங்களோ அல்லது உங்கள் SYSTEM ADMINISTRATOR  அல்லது  E -MAIL  அனுப்பத் தெரிந்த தோழர் மூலமோ  நம்முடைய  அஞ்சல் மூன்று மாநிலச் சங்கத்திற்கு  எதிர்வரும் 08.09.2013 க்குள் கிடைக்குமாறு  அனுப்பிட வேண்டுகிறோம். 

ஆட்பற்றாக்குறை பிரச்சினை   என்பதை  உரிய புள்ளி விபரங்களுடன் அளித்திட வேண்டுகிறோம் . ஏனெனில் இந்தப் பிரச்சினையில்  ஏற்கனவே பலமுறை சரியான  தகவல்  தராததால், நம் கோரிக்கை  இழுத்தடிக்கப் பட்டு  நிராகரிக்கப் பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் . 

அது  P 4, R 3, R 4, ADMIN  , ACCOUNTS , SBCO, GDS   பிரச்சினைகளாக இருந்தாலும் அந்த அந்த மாநிலச் செயலர்களுக்கு  பிரச்சினைகளை அனுப்பி , அதன் நகலை மட்டும்  அஞ்சல் மூன்று மாநிலச் சங்க முகவரிக்கு தவறாமல்   அனுப்பிடக் கோருகிறோம் .

 மின்னஞ்சல் முகவரி :  aipeup3tn@gmail.com

தயவு செய்து அலட்சியப் படுத்தாமல்  , கால தாமதப் படுத்தாமல்  இந்த செயலை செய்திட வேண்டுகிறோம்.  நிச்சயம் உங்கள் பிரச்சினை எதிர்வரும் 10.09.2013 க்குள்  மாநில கூட்டு ஆலோசனை குழு கூட்டத்தின் விவாதத்திற்கு வைக்கப் படும் . இப்போது விடுபட்டால்  இனி அடுத்த  4 அல்லது 5 மாதம் கடந்த பின்னரே  மறுபடியும் பிரச்சினை வைக்க முடியும் ஏற்கனவே எடுக்கப் பட்டு தீர்க்கப் படாத பிரச்சினைகள் ஆனாலும் மீண்டும் அதனை எழுப்பிட  நிச்சயம் முயற்சிக்கிறோம். எனவே அதனையும் கருத்தில் கொள்ளவும் .
RJCM  என்பது மாநில அளவில் உச்ச மட்ட அமைப்பு என்பதால்  நிச்சயம் பல பிரச்சினைகளை இதில் எடுத்துச் சென்று பேசி தீர்த்திட சட்ட ரீதியாக வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பதை நினைவில் கொண்டிட  வேண்டுகிறோம். இதர  மத்திய அரசு , மாநில அரசு , பொதுத் துறைகளில் இப்படிப் பட்ட வாய்ப்புகள்  மறுக்கப் பட்டுள்ளன என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டுகிறோம். 

எனவே இந்த அமைப்பை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள உங்களின்  ஒத்துழைப்பை வேண்டுகிறோம்.  இந்த செய்தியை , இதனை படிக்கும் அனைத்து  தோழர்களும் தங்கள் பகுதியில் உள்ள நிர்வாகிகள் படிக்காமல் இருந்தால், அவர்களுக்கு  தெரிவித்து முழுமையாக  உபயோகப் படுத்திக் கொள்ளவும்.

ஒருபுறம் நாம் வாதாடும் களம் !  
முடியவில்லையானால் போராடும் களம் !
நிச்சயம்  பிரச்சினையை தீர்த்திட முயலுவோம் !

நன்றியுடன் 
மாநிலச் செயலர் அஞ்சல் மூன்று , 
தமிழ் மாநிலம் .

Friday 30 August 2013

CALL BY NFPE- 2 HOUR WALK OUT ON 2ND SEPTEMBER 2013 AGAINST PFRDA BILL

Dear Comrades,

The Monthly meeting with SPOs will be held on 30.08.2013. All the comrades are requested to send the subjects to Secretary immediately. 

 
NFPE, Srirangam

Thursday 29 August 2013

POST BANK OF INDIA SANS POSTAL EMPLOYEES

POST BANK OF INDIA SANS POSTAL EMPLOYEES

It seems that the Post Bank of India (PBI) may become a reality in the near future. For the last more than fifteen years we have been told about the Post Bank and even the Parliamentary standing committee on Communications & IT has repeatedly demanded the Government for commencing Post bank. Several attempts have been made, but the Finance Ministry always took a negative stand, for one reason or the other. Majority of the bank managements including nationalized banks have been opposing the entry of the Postal department into commercial banking. The reason is obvious. They foresee a potential threat to their existence once Post Bank enters into their field and during the course of time the Post Bank may become one of the biggest Bank.Post Bank of India will be an independent entity, separate from the current operations of small savings schemes being carried out by the Department of Posts on behalf of Ministry of Finance. Department has accordingly submitted an application to the Reserve Bank of India (RBI) on 28.06.2013 seeking banking license subject to necessary cabinet approval. RBI has said that new banks will have to set up at least three branches in villages with a population of less than 10000, for each branch they establish in other areas. Although Post Bank does not intend to open a bank in every Post office, the plan is to meet the financial inclusion goal through these Post offices. India Post had 1,54,822 Post offices across the country as on 31.03.2013, the largest for any department in the world, and close to 90% of them – 1,39,086 – are in rural India. This is more than four times the number of rural branches run by India’s Banks put together. According to plan prepared by Ernst & Young, India Post will become Post Bank of India’s banking correspondent. PBI will use Post office infrastructure but very frugally. Carefully done PBI can be a game – changer in rural areas.


India post is among 26 applicants that sought banking licenses from RBI. India Post has to develop the standards to meet RBI guidelines. In its guidelines for new banking licenses announced on 22nd February 2013, RBI required applicants to prove their eligibility on several fronts – from promoter holding to past experience to business plans. The minimum capital required by the applicants for license is Rs. 500 crores and foreign share holding in the new banks is capped at 49% for the first five years. The new banks have to be set up under a non-operative Financial Holding company (NOFHC). They also have to maintain minimum capital adequacy ratio – the ratio of risk weighed assets, a measure of financial strength of the bank – of 19 % for the first three years. New banks also need to list their shares within three years of starting operations.


The main argument put forward by those opposing the Post Bank is that Postal department has no experience when it comes to giving credit (loans). Department has only been taking deposits till now. Sanctioning and disbursing of credit needs an entirely different aptitude. India Post has no specialized experience in the business. It is reported that unlike many believe, the Post Bank of India will be a completely new entity with no legacies of a government department and very little to do with its parent department, except using some of its network. It will have an independent Board. Separate recruitment has been planned to have specialised banking staff. Of course, the Post Bank will be a subsidiary organisation of India Post, which need to be registered as a public sector Bank and Government equity in this new entity could be diluted. Whatever reforms and regulations Government implements in Nationalised Banking sector will be fully applicable to Post Bank of India also.


There are many talented and qualified Postal employees who want to switch over to the Post bank and to work as employees under the Post Bank. The reports that separate recruitment will be made for the Post Bank has cast shadow upon their hope to work in the Post Bank. NFPE demands that the existing Postal employees who want to switch over to the Post Bank shall be given chance to exercise option and if need be a trade test to assess their capability can also be conducted before selection. Selected officials can be imparted with intensive training in commercial banking business. In any case 100% open market direct recruitment is an injustice to those talented Postal employees who may not be able to apply for open recruitment due to age factor etc. we urge upon the Postal Board and Finance Ministry to give due consideration to this aspect, before the new Bank is rolled out.

Tuesday 27 August 2013

GRANT OF COMPUTER ADVANCE - 2012-13.


PRINCIPAL CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
107, LOWER AGRAM ROAD, AGRAM POST, BANGALORE-560007

NO. AN/II/1832/Comp.Adv  

DTD: 24th June 2013
To:
1) All Sections in Main Office
2) All Sub-Offices under PCDA Bangalore
3) All HAL (DAD) Offices
 
SUB: GRANT OF COMPUTER ADVANCE - 2012-13.
 
   It is proposed to prepare a fresh panel of applicants for Computer advance for the year 2013-14. All those Officers / Staff who are eligible as per conditions given below and are desirous of applying may be advised to submit their applications in the Prescribed Proforma alongwith Invoice / estimates from the authorised dealer.
 
   1) All those Staff / Officers whose Pay in the Pay-Band of Rs.8560/- or more can apply fur Computer advance.

   2) Such of those Officers / Staff who had applied earlier, but have Not been sanctioned Computer advance are also required to submit Fresh applications. In-complete applications received will not be Entertained.

   3) Individuals who fulfill the conditions of Rule 17 (ii) & Rule 21(5) Of GFR Pt-II only have to apply for Computer advance.

   4) The advance for purchase of Computer is subject to availability of Funds.

   5) The contents of the Circular may please be brought to the notice of All staff members and their applications forwarded immediately, so as to reach this office on or before 10th July 2013 positively.

   6) Applications only in respect of eligible persons may be forwarded to this office duly recommended by the Head of the Office.

   Please acknowledge receipt.

Sd/-
ACDA(AN)

Aadhar as address proof - clarification by DoP


CHIEF PMG TN CIRCLE TRANSFERRED TO KERALA CIRCLE

Ms. Shanthi Nair , CPMG , TN Circle  is transferred   as CPMG, Kerala Circle  and Ms. Indu Gupta, CPMG,Haryana Circle  is transferred and posted as CPMG, TN Circle .

We convey our  sincere thanks  to Madam Shanthi Nair, for her best services rendered at TN Circle  and we  extend a warm welcome to  Ms. Indu Gupta  with the hope for giving better services and in the welfare of the  working staff.
 

Monday 26 August 2013

இந்த மரத்தின் கதையைக் கேளுங்கள்..(முழுவதுமாகப் படிக்கவும் )


சில வருடங்களுக்கு முன், ஒரு அழகான ஊரில் ஒரு பெரிய ஆப்பிள் மரம் இருந்தது. அந்த மரத்துடன் விளையாடுவதையே ஒரு சிறுவன் வழக்கமாக கொண்டிருந்தான்.தினமும் அந்த மரத்தை பார்க்க கண்டிப்பாக வந்திடுவான்.அந்த மரமும் அவனுடன் விளையாடி மகிழ்ந்தது.

ஆப்பிள்களை பறித்து விளையாடுவது ,மரக்கிளையில் தொங்குவது, மரத்தைக் கட்டிக் கொள்வது என்று சின்ன சின்ன குறும்புகள் செய்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். அவனை பார்க்கும் போதும், அவனுடன் விளையாடும் போதும் அந்த மரத்திற்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சி.

சிறுவன் கொஞ்சம் பெரியவன் ஆனதும் ஒரு நாள் மரத்தை பார்க்க வந்தான்.அவனை பார்த்ததும் மரம் "வா வந்து என்னுடன் விளையாடு " என்று ஆசையாக அழைத்தது. சிறுவன் "இல்லை இப்போதெல்லாம் அப்படி விளையாட முடியாது, நான் பெரியவன் ஆகிவிட்டேன்.எனக்கு விளையாட பொம்மைகள் வேண்டும் " என்றான்.

மரம், "என்னிடம் பொம்மைகள் எதுவும் இல்லை, என்னிடம் இருக்கும் ஆப்பிள்களை பறித்துக் கொள்.அதை விற்றுப் பணமாக்கி பொம்மை வாங்கிக் கொள் என்றது"

சிறுவனின் முகம் உடனே மலர்ந்தது.அப்படியா உண்மையாவா!! என்று எல்லா பழங்களையும் பறித்துக் கொண்டு சென்றான்.அதன் பின் மரத்தைப் பார்க்க வரவில்லை.

மீண்டும் சில நாட்கள் கழித்து வந்தான்.இம்முறையும் மரம் " வா , வந்து என்னுடன் விளையாடு " என்று அழைத்தது.அவன் இல்லை நான் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன்.நான் என் குடும்பத்தை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.நாங்கள் தங்குவதற்கே வீடு இல்லாமல் இருக்கிறோம்.உன்னால் எங்களுக்கு வீடு தர முடியுமா என்றது.

மரம் " என்னிடம் வீடு இல்லை, என் கிளைகளில் சிலவற்றை எடுத்துக் கொள், அதைக் கொண்டு சின்ன வீடு அமைத்துக் கொள்" என்றது.மீண்டும் அவனின் சந்தோசத்தை கண்டு மரம் மகிழ்ந்தது.தன்னிடம் இருப்பதை இழக்கிறோம் என்று மரம் கொஞ்சமும் வருந்தவில்லை.

வழக்கம் போல் மரம் அவன் வரவிற்காக ஏங்கி தவிக்கிறது.நீண்ட நாட்கள் கழித்து மீண்டும் ஒரு கோடை நாளில் வந்தான். எனக்கு வெப்பமாக இருக்கிறது.கடலுக்கு செல்ல ஆசையாக இருக்கு.எனக்கு ஒரு படகு வேண்டும் என்றான்.மரம் என்னிடம் படகு இல்லை, ஆனால் நீ என் தண்டுப் பகுதியை எடுத்து படகு செய்துக் கொள் என்றது.அவனுக்கு வேண்டியதைப் பெற்றுக் கொண்டு சென்றுவிட்டான்.

காலங்கள் ஓடி அவனுக்கும் வயதாயிற்று.அப்போதும் ஒரு நாள் மரத்தைப் பார்க்க வருகிறான்.இம்முறையும் மரம் அவனை ஆசையாய் வரவேற்று அரவணைக்க நினைக்கிறது. எனக்கு வயதாகிட்டு , மிகுந்த களைப்பாய் இருக்கு.நான் இங்கு ஓய்வு எடுக்க ஆசைபடுகிறேன் என்றது.

எல்லாவற்றையும் இழந்தும் சிரித்துக் கொண்டே மரம் "என்னிடம் இருப்பது வேர் மட்டுமே.நீ என் வேர் பகுதியை சிறிது வெட்டி விட்டு அந்த இடத்தில் ஓய்வு எட்டுத்துக் கொள் " என்று சொல்லிக்கொண்டே சாகிறது.

அவனும் அவ்வாறே செத்துக் கொண்டிருக்கும் மரத்தின் மேலே படுத்துக் கொண்டான்.

# நீதி : கதையில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரிகிறது. நாம் மரங்களிடம் இருந்து எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொண்டு அவற்றை வெட்டி விடுகிறோம்.மரத்தை வெட்டுவது பாவம்.இவ்வளவு தானே!!!

கதை அதை மட்டும் சொல்லவில்லை.இந்த மரம் தான் நம் ஒவ்வொருவரின் பெற்றோரும். சிறுவயதில் பெற்றோருடன் ஆடிப் பாடி மகிழ்கிறோம்.வளர வளர அவர்களிடம் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் விலகி நம் தேவைகளுக்கு மட்டும் அவர்கள் முன் சென்று நிற்கிறோம்.

நாம் குடும்பம் ஆனதும் முழுவதுமாய் ஒதுங்கி, நமக்கு பிரச்சனை என்றதும், நம்மை காத்துக் கொள்ள மட்டும் அவர்களை எதிர்பார்க்கிறோம்.பெற்றோர்கள் இந்த மரத்தை போன்றே நம் வரவிற்காக எப்போதும் ஏங்குபவர்கள்.தம்மால் இயன்றதை நமக்கு கொடுத்து நம் புன்னகையில் அவர்கள் சந்தோசத்தை தேடுவார்கள்.

என்னைக் கவர்ந்த கதை.


Sunday 25 August 2013

India is now world’s third largest Internet user after U.S., China

Three-fourths of its online population is under 35, says comScore report

India has bypassed Japan to become the world’s third largest Internet user after China and the United States, and its users are significantly younger than those of other emerging economies, global digital measurement and analytics firm comScore has said in a report.
India now has nearly 74 million Internet users, a 31 per cent increase over March 2012, the report says.
The numbers are lower than other recent estimates, possibly reflecting comScore’s methodology that only factors in PC and laptop-based Internet usage.

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) pegged the number of Internet subscribers in India at 164.81 million as of March 31, 2013, with seven out of eight accessing the Internet from their mobile phones.
The comScore report, on the other hand, puts mobile and tabled-based Internet traffic at just 14% of the total.
“Mobile phone based Internet usage is a key component of Indian Internet usage, and I’d say the recent growth is being driven by mobile Internet usage,” Nilotpal Chakravarti, spokesperson of the Internet and Mobile Association of India told The Hindu on Thursday. In addition, many Netizens were using dongles to access the Internet.
Three-fourths of India’s online population is under 35 as against just over half worldwide, the comScore report, India Digital Future in Focus 2013, says, possibly reflecting India’s more recent improvements in literacy.
Men under 35 and women between 35 and 44 are heavier users. But women account for less than 40 per cent of all Indian users, a far lower sex ratio than that of other countries.
A quarter of time spent online is on social media, the comScore report says, and another 23 per cent on email.
While Google sites have the most unique visitors, Net users spend the most time on Facebook, which is at second place as far as unique visitors are concerned.
Yahoo, Microsoft and Wikimedia sites follow in unique visitor numbers.
Among social media sites, Linkedin and Twitter are the next most popular, while Orkut is in decline. Google is by far the most popular search engine, accounting for 90 per cent of all searches in India.
Online retail is on the rise, with domestic retail sites being the most popular, the report notes. For online travel websites too, domestic websites are the most popular, the Indian Railways’ website being by far the most popular destination. Yahoo is also the most popular site for news.
The locus of online dominance has moved steadily towards Asia, which now accounts for 41% of all Internet users; from having 66% of all users in 1996, the United States now accounts for just 13%.
China has the world’s biggest online presence; Its Internet users outnumber Indians by a ratio of 5: 1. Brazil’s Internet presence grew faster than India’s over the last year.

Saturday 24 August 2013

நமக்கு தேவையான குட்டிக் கதை


வாத்தியார் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்தார். மேஜை மீதிருந்த கண்ணாடி டம்ப்ளரை எடுத்து தூக்கிக் காட்டினார்.

“இது எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும்?”

100 கிராம், 50 கிராம் என்று மாணவர்கள் ஆளாளுக்கு ஒரு எடையை சொன்னார்கள்.

“இதோட சரியான எடை எனக்கும் தெரியாது. ஆனா என்னோட கேள்வி அதுவல்ல”

வாத்தியார் தொடர்ந்தார். “இதை அப்படியே நான் கையிலே பிடிச்சிக்கிட்டிருந்தேன்னா என்ன ஆகும்?”

“ஒண்ணுமே ஆகாது சார்”

”வெரிகுட். ஆனா ஒரு மணி நேரம் இப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டிருந்தேன்னா…?”

“உங்க கை வலிக்கும் சார்”

“ஒருநாள் முழுக்க இப்படியே வெச்சிருந்தேன்னா…”

“உங்க கை அப்படியே மரத்துடும் சார்”

“வெரி வெரி குட். ஒரு மணி நேரத்துலே என் கை வலிக்கறதுக்கும், ஒரு நாளிலே மரத்துப் போகிற அளவுக்கு மாறுறதுக்கு இந்த தம்ப்ளரோட வெயிட் கூடிக்கிட்டே போகுமா என்ன?”

“இல்லை சார். அது வந்து…”

“எனக்கு கை வலிக்காம, மரத்துடாம ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணனும்?”

“கிளாஸை உடனே கீழே வெச்சுடணும் சார்”

”எக்ஸாக்ட்லி. இந்த கிளாஸ்தான் பிரச்சினை. ஒரு பிரச்சினை நமக்கு வந்ததுன்னா அதை அப்படியே மண்டைக்கு ஏத்தி ஒரு மணி நேரம் வெச்சிருந்தோம்னா வலிக்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு நாள் முழுக்க அப்படியே வெச்சிருந்தா மூளை செயலிழந்து மரத்துடும். அதனாலே உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சினை வந்துடிச்சின்னா தூக்கி ஒரு ஓரமா கடாசிடுங்க. அதுவே சரியாயிடும். சரியா?”

இது தான் மனவியல் ரீதியுலான தீர்வு..
Dear Comrades,

The Monthly meeting with SPOs will be held on 30.08.2013. All the comrades are requested to send the subjects to Secretary immediately.

NFPE, Srirangam

Friday 23 August 2013

LGO EXAMINATION FOR THE YEAR 2013 WILL BE HELD ON 15TH SEPTEMBER 2013


 

IT firms slam door on postmen, reject mail - this is corporate ...

CHENNAI: Hundreds of rakhis, letters and articles sent by speed post to IT companies in Sholinganallur, Perungudi and Thoraipakkam were returned to India Post offices after the companies refused to accept them, saying they do not have the men or machinery to distribute the items to staff.

 Confirming the incident, postmaster general Merwin Alexander criticised IT firms for what he described as a "gross violation of human rights". "How could companies stop their employees from receiving letters and rakhis?" he asked.
 "Some postmen reported that when they go to deliver post at IT companies, they are treated with scant respect and are asked to leave," he said, adding that his department will hold talks with the IT majors next week. "They should cooperate with us, if not as their bounden duty to their employees, then at least as part of what they call 'corporate social responsibility'."

 India Post officials said at least 4,500 letters, some with credit and debit cards, greetings and more than 1,500 rakhis are lying in the Sholinganallur, Perungudi and Thoraipakkam post offices.

 "I wear the India Post uniform and have an identity card but security guards at the companies, most of whom speak only Hindi, refuse to allow me inside. The guards say they are acting on the instructions of company officials," said a postman from Perungudi.

 Paresh Khatri, a software professional, said his sister sent a rakhi to him by speed post on Saturday but it had not reached him even after five days. "An postal employee called me on Thursday and asked me to collect the parcel from the post office because my office does not allow postmen to deliver mails or packages," he said.

 An official with a leading IT company said his firm does not intentionally stop mail from being delivered to employees. "If at all some mails or gifts have not been delivered, it was probably due to a wrong address," he said.

 Source :
http://timesofindia.Indiatimes.com

Thursday 22 August 2013

SUBJECTS FOR BI-MONTHLY MEETING WITH THE PMG,CR ON 26.08.2013


IP Examination for the year 2013 will be held on 14th and 15th September, 2013

Conducting of Limited Departmental Competitive Examination for promotion of to the cadre of Inspector Posts (66.66%) Departmental quota for the year 2013- Revision in the Examination Schedule.

 

Aadhaar Card as Address Proof

Reserve Bank of India (RBI) has notified that the Aadhaar Card is a valid proof for opening of a bank account under the Know Your Customer (KYC) scheme. 

RBI vide its circular dated 28.09.2011 has advised banks to accept the Aadhar letter issued by Unique 
Identification Authority of India (UIDAI) as an officially valid document for opening bank accounts without 
any limitations applicable to small accounts. Further, the RBI has also advised the banks vide its circular 
dated 10.12.2012 that if the address provided by the account holder is the same as that on Aadhaar letter, it 
may be accepted as a proof of both identity and address. 

This was stated by Shri Namo Narain Meena, MoS in the Ministry of Finance in written reply to a question in 
the Lok Sabha. 
 
Source : PIB

Wednesday 21 August 2013

Study Materials : SB Manuals, SB Acts, SB Orders

Death of Govt Employee does not entitle family for job: Supreme Court

The Supreme Court has held that death of a government employee in harness does not entitle the family to claim compassionate employment and the person seeking appointment must possess the eligibility for the post.

A bench of justices B S Chauhan and S A Bobde also said that the competent authority should examine the financial condition of family of the deceased and job should be offered to the eligible family member only if it is satisfied that they would not be able to cope up with the crisis.

"Mere death of a government employee in harness does not entitle the family to claim compassionate employment. "The competent authority has to examine the financial condition of the family of the deceased employee and it is only if it is satisfied that without providing employment, the family will not be able to meet the crisis, that a job is to be offered to the eligible member of the family. More so, the person claiming such appointment must possess required eligibility for the post," it said.

The bench allowed an appeal filed by MGB Gramin Bank which had challenged a 2010 judgement of the Rajasthan High Court by which one Chakrawarti Singh, son of a deceased Bank employee, was directed to be appointed under a scheme of compassionate employment.

Singh's father, who was working as a Class III employee with the Bank, had died on April 19, 2006 while in harness. Singh had applied for compassionate appointment on May 12, 2006.

The bench set aside the judgements of the High Court, saying, "The reasoning given by the single judge as well as by the division bench is not sustainable in the eyes of law." It also said that "an ameliorating relief should not be taken as opening an alternative mode of recruitment to public employment".

PTI : New Delhi, Tue Aug 20 2013

REVISED ESTABLISHMENT NORMS FOR OPERATIONAL ACTIVITIES AT SPEED POST SORTING HUBS. INTRA-CIRCLE HUBS AND COMPUTERIZED REGISTRATION.


No. 28-8/2011-D
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
(Mails Division)
                                                 Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi-110001
Dated 13.08.2013

Sub: Revised Establishment Norms for Operational Activities at Speed Post Sorting Hubs. Intra-Circle Hubs and Computerized Registration.

            Attention is invited to the Directorate O.M. of even no. dated 17.01.2013 vide which revised norms for operational activities at Speed Post Sorting Hubs, IC Hubs and CRCs was circulated.

2.         Reference were received as to whether the revised norms of sorting circulated vide O.M.  referred to above were to be considered as productivity norms or establishment norms . It is clarified that the establishment norms for operational activities the than that for “Sorting of Articles” would be the same   as circulated vide Directorate OM of even no dated 17.01.2013. Establishment norms for “Sorting of Articles” has been fixed as 0.079 minutes per article i.e 760 articles per hour). However, time factor for productivity pertaining to sorting of articles would continue to be o.063per article( i.e 950 articles per hour)

3.         This issues with the concurrence of integrated Finance Wing vide their Diary No. 113/FA/13/CS dated 12.08.2013.
                                                                                                         Sd/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Rishikesh)
                                                                               Director (Mail Management)

SB ORDERS IN BRIEF FROM 2010 TO 2013 :

SB ORDERS IN BRIEF FROM 2010 TO 2013 : View / Download

Tuesday 20 August 2013

POST OFFICE SAVINGS BANK SCHEMES AND INTEREST RATES (from 01.04.2013) 

SPLIT DUTY ALLOWANCE EXTENDED FOR FURTHER 3 YEARS


NOTIFIED DEPARTMENTAL QUOTA VACANCIES IN PA CADRE FOR THE YR 2013

அன்புத் தோழர்களே ! ஏற்கனவே 2011, 2012 க்கான நேரடி எழுத்தர் தேர்வுக் கான காலியிடங்கள் அறிவிக்கப் பட்டு தேர்வு நடைபெற்றுள்ளது . அது போல 2013 க்கான நேரடி எழுத்தர் காலியிடங்கள் அறிவிக்கப் பட வுள்ளது. மேலும் , 2013 க்கான LGO  விலிருந்து P Aவுக்கான காலியிடங்கள் தற்போது அறிவிக்கப் பட்டுள்ளன.  அதனை கீழே பார்க்கவும்
 

 

Sunday 18 August 2013

Finance ministry asks India Post to reroute Bank proposal.


POST  BANK  குழப்பமும்  CORE  BANKING  திட்டமும் -  இரண்டும் வெவ்வேறு என்று விளக்கம்!

POST BANK  என்பது  வேறு !  POSB  என்பது  வேறு ! இரண்டும் தனித்தனியே  இயங்கும் ! POST  BANK  என்பது  COMPANIES  ACT  அடிப்படையில் ஒரு பொதுத் துறை நிறுவனமாக செயல்படும் ! அதன் சம்பள விகிதம் என்பது வேறு ! அஞ்சல் எழுத்தரின் சம்பள விகிதம் என்பது வேறு ! அதற்கென்று தனியே  RECRUITMENT  செய்யப் படும் ! ஆனால் ஒரே அலுவலக வளாகத்தில் ஆரம்பத்தில் செயல்படும் ! முதலில் 50 இடங்களில்  துவங்கப் படுவது  POST  BANK  ஆகும் . இது 5 ஆண்டுகளில் 150 கிளைகளாக விரிவு படுத்தப் படும் .  ஆனால் CORE  BANKING  அடிப்படையில் POSB  என்பது  நாடு முழுவதும்  விரிவு படுத்தப் பட்டு  அது POSB  யாக  அஞ்சல் துறையின்  கீழ் செயல்படும் !.இதுதான் அரசின் இன்றைய திட்டம் ! பார்க்கவும் கீழே உள்ள செய்தியை !


New Delhi: The expenditure department of the finance ministry has sent back India Post’s draft cabinet note seeking Rs.1,900 crore to set up a commercial bank to another wing of the ministry and asked it to first seek the approval of the expenditure finance committee (EFC). The entity is proposed to be named Post Bank of India.

The postal department is among 26 applicants that sought banking licences from the Reserve Bank of India (RBI) on 1 July, part of the government’s initiative to expand the Rs.77 trillion banking industry and widen access to financial services among the 40% of the population that are yet not included in the system.

“Since the proposal has financial consequences, we have told India Post to first approach the expenditure finance committee with their proposal before going for an inter-ministerial consultation on the matter,” said a finance ministry official who didn’t want to be named.

A second finance ministry official confirmed this. He said the expenditure finance committee was yet to receive the note from the postal department. He said, however, that the committee was likely to clear the proposal once it’s received.

“We cannot pre-empt how much money EFC will approve, however I am sure the proposal makes sense because they have such a vast network which they should utilize. The only thing is they have to develop the standards to meet the RBI guidelines,” he added.

Approval of the expenditure finance committee, headed by the expenditure secretary, is required for proposals involving spending of more than Rs.300 crore and the setting up of new autonomous organizations, regardless of the amount.

The postal department, faced with the dwindling of its main business as more people switch to electronic means of communication and courier companies, wants to leverage its extensive reach across India by entering the banking business. It’s currently involved in the financial industry to the extent that it runs post-office savings schemes, besides collecting deposits for tax-free savings programmes.

In its guidelines for new banking licences announced on 22 February, RBI required applicants to prove their eligibility on several fronts—from promoter holding to past experience to business plans. The minimum capital required by applicants for licences is Rs.500 crore, and foreign shareholding in the new banks is capped at 49% for the first five years.

The new banks have to be set up under a non-operative financial holding company (NOFHC), RBI said. They also have to maintain a minimum capital adequacy ratio—the ratio of capital to risk-weighted assets, a measure of financial strength—of 13% for the first three years. New banks also need to list their shares within three years of starting operations.

The finance ministry has been reluctant to allow India Post to enter the commercial banking business.

In order to apply for a licence, the department of posts will have to create a legal entity to segregate its banking and postal businesses, said a second finance ministry official.

“It will have to be a government-owned company or a bank under a statute since a government department cannot become a bank,” said the official, who didn’t want to be identified.

“Added to that, the postal department has no experience when it comes to giving credit. They have only been taking deposits till now. Sanctioning and disbursing credit needs an entirely different aptitude,” the official said. “We had conveyed our views to EY, when they had approached us on this issue,” he added. EY (formerly Ernst & Young) is consultant to India Post’s bid for a banking licence.

A third finance ministry official said it will be difficult for India Post to get a banking licence from RBI since the guidelines call for a non-operative financial holding company.

Besides that, although India Post boasts of a strong 150,000 branch network, a majority of these may not get converted into bank branches in the event it gets a licence, this official added.

“Expertise in (handling) National Savings Certificates will not be enough for giving credit,” he added, making the point that the department has no specialized experience in the business.

India Post had 154,822 branches across the country as of 31 March, the latest data available, the largest for any postal department in the world, and close to 90% of them—139,086—are in rural India. This is more than four times the number of rural branches run by India’s banks.

RBI has clarified that the conditions it has set are merely the necessary ones and that all applicants meeting them won’t be given a licence. The central bank will screen the applications, refer them to an advisory committee and take a final call on licences based on its recommendations.

If the focus is financial inclusion, the focus should be on looking for solutions rather than raising barriers, said Ashvin Parekh, national leader, global financial services at EY.

“Nobody is saying to convert the existing Post Office Savings Bank (POSB) into a commercial bank. Post Bank of India has to be a subsidiary which needs to be registered as a company and the government equity in this new entity could be diluted,” he said. Through the POSB, India Post collects deposits starting as low as Rs.20 with an annual interest rate of 4%.

Naina Lal Kidwai, country head of HSBC India and president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry lobby group, said in an interview that though she is opposed to creating any more public sector banks, she supports the idea of the Post Bank of India.

“The postal authority is a very interesting one because of its ability to deliver cash where banks have never been able to reach. To create a post bank, which many countries have done, is quite interesting. So for those exceptions, we could and should look at giving (it a) banking licence,” she added.

However, Kidwai wants the government to reduce its share in the banking system from 70% now to 30-50%, besides which she’d like to see consolidation of the sector.

“We have to fund such banks through taxpayers’ money. These banks can rarely raise money from the capital market. Some of those can actually be merged so that we create fewer banks. So we should see a restructuring of our entire banking sector,” she added.

Posted by Confederation Of Central Government Employees

Friday 16 August 2013

better late, than never!!
at last department of posts and ministry of communications  admitted that mckensey
model (mnop) l1, l2
is a total failure
orders issued to restore the old position
name remains (l1, L2) but the scheme stands scraped
the stand taken by the jca (nfpe & fnpo)
from the very beginning has been proved right.
it is a victory for our continuous campaign and struggles including the decision for indefinite strike which compelled the department to give an assurance that no rms offices will be closed.
nfpe congratulates the entire postal and rms
employees for this victory.
Now the question to be answered by the authorities are:
1.     Who is responsible for the delay caused to the public mails due to back-routing for the last two years?
2.     Who is responsible for the loss of public faith and trust in the Postal department due to heavy delay caused due to L1, L2 in processing and transmission of public mails?
3.     Who is responsible for paying an amount of more than 100 crores to be Mckensey Consultancy for this anti-people, anti-worker, “Tuglak Model” reforms?
4.     Who are those behind this shady deal with the Mckensy consultancy?  Why are they not taken to task?
                                                                              M. Krishnan

                                                                       Secretary General NFPE.