NFPE

Wednesday 29 February 2012

பிப்ரவரி 28 பொது வேலை நிறுத்தம் மாபெரும் வெற்றி !

   Our Divisional Union Congratulates our Members who have made this One day strike (28.02.2012) a great success. 

M. Thirusangu       T. Tamilselvan       V. Sridharan
      President                  Secretary          Fin. Secretary 

பிப்ரவரி 28 பொது வேலை நிறுத்தம் மாபெரும் வெற்றி !

   Our Divisional Union Congratulates our Members who have made this One day strike (28.02.2012) a great success. 

M. Thirusangu       T. Tamilselvan       V. Sridharan
      President                  Secretary          Fin. Secretary 

Monday 27 February 2012

THE HINDU ... ENGLISH DAILY .......NEW DELHI, February 26, 2012

All trade unions to strike work on Tuesday

Special Correspondent


In an unprecedented show of unity, all trade unions in the country have come together on the same platform and given a call for a general strike on February 28.


This is the first time since Independence that trade unions, cutting across ideological and political affiliations, have joined hands to register their protest on a wide range of issues arising out of the liberalisation policy.

“The liberalisation and new economic policies unveiled since 1991 have undermined the interests of workers to such an extent that trade unions representing the Left, Right and Centrist parties have been forced to come together. Such unity was not witnessed even during or after Emergency,” All India Trade Union Congress general secretary Gurudas Dasgupta told The Hindu .

Workers of all 11 recognised unions (to be recognised, a union has to have four lakh members) and 5,000 un-affiliated unions will strike work, affecting banking, postal, port and government operations. The unions have come together on a five-point charter, which seeks strict enforcement of all basic labour laws without any exception or exemption and stringent punitive measures for violation; a universal social security cover for unorganised sector workers without any restriction and creation of a National Social Security Fund.

According to the convener of the coordinating committee of the unions and president of the Congress-affiliated INTUC, G. Sanjeeva Reddy, and CITU general secretary Tapan Sen, things have come to such a pass in some States that even registration of new trade unions is not being allowed.
...................................................................
...................................................................

எட்டு மணி வேலை கேட்டு ... உழைப்பவர்க்கு உரிமை கேட்டு
சிகாகோ வின் வீதியிலே ரத்தம் சிந்திய தோழர்கள் அன்று !
ஈரெட்டு மணி நேரம் ஆனாலும் ப ணி முடித்து
இல்லம் திரும்ப முடியாத தோழர்கள் இன்று !

தொழிலாளர் நலச் சட்டங்கள் கூட தொலைந்து இங்கே போனது !
தொழிற் சாலைகள் எல்லாம் தனியாருக்கும் அந்நியருக்கும்
சொந்தம் என ஆனது ! - அஞ்சலிலும் 'MCKENSEY' புகுந்தது !
சொந்தத் தபால் கூட - 'அஞ்சலில் தாமதம்' என்று கூரியருக்கு போனது !

ஆதர வற்றோருக்கும், முதியோருக்கும் ஓய்வூதியம் - அரசின் கடமை
அரசுக்கு உழைத்தோருக்கு ஓய்வூதியம் - சமுதாயக் கடமை
இன்றோ - அரசு ஊழியரின் பென்ஷன் பங்குப் பணம் கூட
அன்னியரின் சூதுச சந்தையிலே - நம் சிந்தையிலே இது வருமா ?

போர்க்குணமாய் தொழிலாளி எழுகிறான் - தேசமெங்கும்
போர் முரசு அறைகிறான் - காங்கிரசு, BJP, கம்யூனிஸ்ட், தி.மு.க என
பேதமின்றி ஓரணியில் சேர்கிறான் - பிப்ரவரி 28 இல்
நாடெங்கும் வேலை நிறுத்த களம் நோக்கி செல்கிறான் !

என் அஞ்சல் தோழா ! மேலே பார் ! அருகே பார் !
உன்னைச் சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று நீ பார் !
அகலக் கண் விழி ! இல்லையேல் உன் விழி மூடப் படும் !
உனக்கும் ஒரு பாட்டு .... உன் உள்ளம் தெளிய ஒரு பாட்டு ......

இதோ ...... ஈழத்து கவிஞர் காசி ஆனந்தனின் கவிதை .....

கொம்பிருப்பதை மறந்தும் வண்டி இழுக்கும் மாடுகளாய்
குவித்த செந்நெல் விளைத்த கரங்கள் தமதென்று அறிந்திருந்தும்
கும்பிட்டுக் கூழைகளாய் - விதி வழி இது வென்று
மதிகேடாய் - நடைப் பிணமாய் - எத்தனை நாள் என் தோழா ?

வந்த வழி திரும்பிப் பார் - கண்ட களம் தெரியும் பார்
கொண்ட வெற்றி புரியும் பார் - சிங்கமென சிலிர்த்து எழு - உன்
துன்ப விலங்குகள் தூளாகும் - முட்டித் திற கதவுகளை
வெற்றி உந்தன் முழந்தாளில் !

வேலை நிறுத்த களம் நோக்கி - வீணர்களை விலக்கி
விரைந்து நீ வா ! விரைந்து நீ வா !

...... J.R. மாநிலச் செயலர் .


THE HINDU ... ENGLISH DAILY .......NEW DELHI, February 26, 2012

All trade unions to strike work on Tuesday

Special Correspondent


In an unprecedented show of unity, all trade unions in the country have come together on the same platform and given a call for a general strike on February 28.


This is the first time since Independence that trade unions, cutting across ideological and political affiliations, have joined hands to register their protest on a wide range of issues arising out of the liberalisation policy.

“The liberalisation and new economic policies unveiled since 1991 have undermined the interests of workers to such an extent that trade unions representing the Left, Right and Centrist parties have been forced to come together. Such unity was not witnessed even during or after Emergency,” All India Trade Union Congress general secretary Gurudas Dasgupta told The Hindu .

Workers of all 11 recognised unions (to be recognised, a union has to have four lakh members) and 5,000 un-affiliated unions will strike work, affecting banking, postal, port and government operations. The unions have come together on a five-point charter, which seeks strict enforcement of all basic labour laws without any exception or exemption and stringent punitive measures for violation; a universal social security cover for unorganised sector workers without any restriction and creation of a National Social Security Fund.

According to the convener of the coordinating committee of the unions and president of the Congress-affiliated INTUC, G. Sanjeeva Reddy, and CITU general secretary Tapan Sen, things have come to such a pass in some States that even registration of new trade unions is not being allowed.
...................................................................
...................................................................

எட்டு மணி வேலை கேட்டு ... உழைப்பவர்க்கு உரிமை கேட்டு
சிகாகோ வின் வீதியிலே ரத்தம் சிந்திய தோழர்கள் அன்று !
ஈரெட்டு மணி நேரம் ஆனாலும் ப ணி முடித்து
இல்லம் திரும்ப முடியாத தோழர்கள் இன்று !

தொழிலாளர் நலச் சட்டங்கள் கூட தொலைந்து இங்கே போனது !
தொழிற் சாலைகள் எல்லாம் தனியாருக்கும் அந்நியருக்கும்
சொந்தம் என ஆனது ! - அஞ்சலிலும் 'MCKENSEY' புகுந்தது !
சொந்தத் தபால் கூட - 'அஞ்சலில் தாமதம்' என்று கூரியருக்கு போனது !

ஆதர வற்றோருக்கும், முதியோருக்கும் ஓய்வூதியம் - அரசின் கடமை
அரசுக்கு உழைத்தோருக்கு ஓய்வூதியம் - சமுதாயக் கடமை
இன்றோ - அரசு ஊழியரின் பென்ஷன் பங்குப் பணம் கூட
அன்னியரின் சூதுச சந்தையிலே - நம் சிந்தையிலே இது வருமா ?

போர்க்குணமாய் தொழிலாளி எழுகிறான் - தேசமெங்கும்
போர் முரசு அறைகிறான் - காங்கிரசு, BJP, கம்யூனிஸ்ட், தி.மு.க என
பேதமின்றி ஓரணியில் சேர்கிறான் - பிப்ரவரி 28 இல்
நாடெங்கும் வேலை நிறுத்த களம் நோக்கி செல்கிறான் !

என் அஞ்சல் தோழா ! மேலே பார் ! அருகே பார் !
உன்னைச் சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று நீ பார் !
அகலக் கண் விழி ! இல்லையேல் உன் விழி மூடப் படும் !
உனக்கும் ஒரு பாட்டு .... உன் உள்ளம் தெளிய ஒரு பாட்டு ......

இதோ ...... ஈழத்து கவிஞர் காசி ஆனந்தனின் கவிதை .....

கொம்பிருப்பதை மறந்தும் வண்டி இழுக்கும் மாடுகளாய்
குவித்த செந்நெல் விளைத்த கரங்கள் தமதென்று அறிந்திருந்தும்
கும்பிட்டுக் கூழைகளாய் - விதி வழி இது வென்று
மதிகேடாய் - நடைப் பிணமாய் - எத்தனை நாள் என் தோழா ?

வந்த வழி திரும்பிப் பார் - கண்ட களம் தெரியும் பார்
கொண்ட வெற்றி புரியும் பார் - சிங்கமென சிலிர்த்து எழு - உன்
துன்ப விலங்குகள் தூளாகும் - முட்டித் திற கதவுகளை
வெற்றி உந்தன் முழந்தாளில் !

வேலை நிறுத்த களம் நோக்கி - வீணர்களை விலக்கி
விரைந்து நீ வா ! விரைந்து நீ வா !

...... J.R. மாநிலச் செயலர் .


Saturday 25 February 2012


CIRCLE UNION LETTER TO CPMG, TN ON RULE 38 TRANSFERS

No.P3/Genl.                                                                                                                 Dt. 20.02.2012
To
The Chief Postmaster General,
Tamilnadu Circle,
Chennai 600 002.

Respected Madam,

Sub: Reqeust for applying uniformity   in deciding  Rule 38 transfers   throughout  the 
         Circle – Reg.
                                                                                ……….

You may  well aware  that request  under  Rule 38 transfers  are made  mainly  by the  Lady Staff on  family  grounds  or on  Medical Grounds.  Their  requests  are  considered  after due  process  of  verification only  , and  that  too  on genuine grounds.

But  in some  of the   Regions  in our  Circle ,  their  representations  are  out rightly  rejected   , for   the  simple  reason  that   they  have not  completed  minimum  five  years   of  service  from their  date of joining.  Even mutual  transfers and  spouse category transfers are also not considered.

This  affects    them  mentally  as well as  physically. Though  there is  ample opportunity  to  consider  their   cases,   we  do not  know  what  prevents  the  authorities  to take  such  a hard  decision.

Hence   our  Circle Union  requests  the Chief PMG,  to  reconsider   the same  and     kindly   take  suitable  action so as to follow  a uniform procedure  throughout  the Circle , relaxing    such  hard  decisions. The  rejected  applications  may kindly  be   reconsidered  within the   purview  of  this  year  ADR  plan.

Thanking you Madam,

With  regards,

(J. RAMAMURTHY)
CIRCLE  SECRETARY. 
 

CIRCLE UNION LETTER TO CPMG, TN ON RULE 38 TRANSFERS

No.P3/Genl.                                                                                                                 Dt. 20.02.2012
To
The Chief Postmaster General,
Tamilnadu Circle,
Chennai 600 002.

Respected Madam,

Sub: Reqeust for applying uniformity   in deciding  Rule 38 transfers   throughout  the 
         Circle – Reg.
                                                                                ……….

You may  well aware  that request  under  Rule 38 transfers  are made  mainly  by the  Lady Staff on  family  grounds  or on  Medical Grounds.  Their  requests  are  considered  after due  process  of  verification only  , and  that  too  on genuine grounds.

But  in some  of the   Regions  in our  Circle ,  their  representations  are  out rightly  rejected   , for   the  simple  reason  that   they  have not  completed  minimum  five  years   of  service  from their  date of joining.  Even mutual  transfers and  spouse category transfers are also not considered.

This  affects    them  mentally  as well as  physically. Though  there is  ample opportunity  to  consider  their   cases,   we  do not  know  what  prevents  the  authorities  to take  such  a hard  decision.

Hence   our  Circle Union  requests  the Chief PMG,  to  reconsider   the same  and     kindly   take  suitable  action so as to follow  a uniform procedure  throughout  the Circle , relaxing    such  hard  decisions. The  rejected  applications  may kindly  be   reconsidered  within the   purview  of  this  year  ADR  plan.

Thanking you Madam,

With  regards,

(J. RAMAMURTHY)
CIRCLE  SECRETARY. 
 
RTI QUERIES DON'T AFFECT GOVT. WORK
The time spent by government officials replying to RTI is so little that it cannot be a pretext for them to shirk that task

RTI Queries Don't Affect Govt. Work
In August 2011, the Supreme Court made an observation which had some unintended consequences on the Right to Information (RTI) process. The judgement by Justice R.V. Raveendran is turning out to be a seemingly legitimate excuse for government officials to restrict information.
Aditya Bandopadhyay went to court when the Central Board of Secondary Education declined to provide his examination answer sheets under the RTI Act. While the court allowed access to answer sheets, it also observed that the cherished right to information should not affect administrative efficiency.
In his judgement, Justice R.V. Raveendran said: “The nation does not want a scenario where 75 percent of the staff of public authorities spends 75 percent of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties. The threat of penalties under the RTI Act and the pressure of the authorities under the RTI Act should not lead to employees of public authorities prioritising information furnishing at the cost of their normal and regular duties.” Government officials are now using this excuse with increasing frequency saying that even the court agrees. Central Information Commissioner Shailesh Gandhi says 75 percent government staff spending 75 percent of their time on giving information would mean 56 percent (0.75 X 0.75) of their total time spent only on replying to RTI queries.
mg_63860_rti_280x210.jpg
Gandhi says that at the most optimistic estimate not more than one crore RTI applications are likely to be received by all public authorities across the country in 2012. The average time to attend to each would be less than three hours. That means no more than three crore hours spent by all officials.
Assuming that an average government employee works for just six hours a day for 200 days a year, it would mean he would work for a total of 1,200 hours in a year. That means 25,000 (3 crore divided by 1,200) employees would be required full time. The Centre and all state governments have about 1.2 crore employees. So, the total time spent by government employees on replying to RTI queries would be 0.208 percent (25,000 divided by 12,000,000).
In other words, no more than 4.6 percent officials are spending 4.6 percent of their time on giving information. This is based on conservative assumptions. Surely, government officials work for more than six hours a day! Doesn’t look like they have much space to hide.
RTI QUERIES DON'T AFFECT GOVT. WORK
The time spent by government officials replying to RTI is so little that it cannot be a pretext for them to shirk that task

RTI Queries Don't Affect Govt. Work
In August 2011, the Supreme Court made an observation which had some unintended consequences on the Right to Information (RTI) process. The judgement by Justice R.V. Raveendran is turning out to be a seemingly legitimate excuse for government officials to restrict information.
Aditya Bandopadhyay went to court when the Central Board of Secondary Education declined to provide his examination answer sheets under the RTI Act. While the court allowed access to answer sheets, it also observed that the cherished right to information should not affect administrative efficiency.
In his judgement, Justice R.V. Raveendran said: “The nation does not want a scenario where 75 percent of the staff of public authorities spends 75 percent of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties. The threat of penalties under the RTI Act and the pressure of the authorities under the RTI Act should not lead to employees of public authorities prioritising information furnishing at the cost of their normal and regular duties.” Government officials are now using this excuse with increasing frequency saying that even the court agrees. Central Information Commissioner Shailesh Gandhi says 75 percent government staff spending 75 percent of their time on giving information would mean 56 percent (0.75 X 0.75) of their total time spent only on replying to RTI queries.
mg_63860_rti_280x210.jpg
Gandhi says that at the most optimistic estimate not more than one crore RTI applications are likely to be received by all public authorities across the country in 2012. The average time to attend to each would be less than three hours. That means no more than three crore hours spent by all officials.
Assuming that an average government employee works for just six hours a day for 200 days a year, it would mean he would work for a total of 1,200 hours in a year. That means 25,000 (3 crore divided by 1,200) employees would be required full time. The Centre and all state governments have about 1.2 crore employees. So, the total time spent by government employees on replying to RTI queries would be 0.208 percent (25,000 divided by 12,000,000).
In other words, no more than 4.6 percent officials are spending 4.6 percent of their time on giving information. This is based on conservative assumptions. Surely, government officials work for more than six hours a day! Doesn’t look like they have much space to hide.

SB order 2/2012, Taking of KYC Documents for SB accounts opened without KYC

SB Order No.02/2012
No.113-23/2005-SB
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001.
Date: 10.02.2012
To
All Heads of Circles/Regions
Addl. Director General, APS, New Delhi.


Subject:- Taking of Know Your Customer(KYC) documents at the time of credit of maturity value and cash withdrawal from savings account opened without KYC documents.

Sir / Madam,
The undersigned is directed to say that after removal of ceiling of maximum deposit in Post Office Savings Account, it has been observed that the possibility of fraud is more due to the fact that so far, KYC norms are not applied to Savings Accounts opened prior to introduction of AML/CFT norms in Small Savings Schemes. In order to curtail this possibility, following guidelines are being issued:-

1. In case, any depositor/holder/subscriber desires to credit maturity value of his Savings Instrument into a Post Office Savings Account opened prior to introduction of AML/CFT Norms i.e,without taking prescribed KYC documents, full KYC documents are to be obtained as per Risk Categorization (based on the amount being credited) before allowing credit of maturity value into savings account. Similarly, if a new Savings Account is opened to facilitate credit of maturity value,KYC documents are to be taken as per Risk Categorization based on the maturity Value being credited.

2. In case, an amount of Rs.50,000/- or above is withdrawan by cash from any savings account,full KYC Documents are to be taken as per Risk Categorization (based on the balance in Savings Account at the time of withdrawal) if the account was opened without taking any KYC documents. In case the account was opened with KYC documents prescribed for lower category of accounts and the balance in the account at the time of withdrawal is more than the amount prescribed for that category,additional KYC documents should be obtained as per the revised category of account.

3. It is requested that necessary instruction may be issued to all field units as well as inspecting/
visiting officers to implement the fresh guidelines.

4. This issues with the approval of DDG(FS)...

Yours faithfully,
(Kawal Jit Singh)
Assistant Director (SB)

SB order 2/2012, Taking of KYC Documents for SB accounts opened without KYC

SB Order No.02/2012
No.113-23/2005-SB
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001.
Date: 10.02.2012
To
All Heads of Circles/Regions
Addl. Director General, APS, New Delhi.


Subject:- Taking of Know Your Customer(KYC) documents at the time of credit of maturity value and cash withdrawal from savings account opened without KYC documents.

Sir / Madam,
The undersigned is directed to say that after removal of ceiling of maximum deposit in Post Office Savings Account, it has been observed that the possibility of fraud is more due to the fact that so far, KYC norms are not applied to Savings Accounts opened prior to introduction of AML/CFT norms in Small Savings Schemes. In order to curtail this possibility, following guidelines are being issued:-

1. In case, any depositor/holder/subscriber desires to credit maturity value of his Savings Instrument into a Post Office Savings Account opened prior to introduction of AML/CFT Norms i.e,without taking prescribed KYC documents, full KYC documents are to be obtained as per Risk Categorization (based on the amount being credited) before allowing credit of maturity value into savings account. Similarly, if a new Savings Account is opened to facilitate credit of maturity value,KYC documents are to be taken as per Risk Categorization based on the maturity Value being credited.

2. In case, an amount of Rs.50,000/- or above is withdrawan by cash from any savings account,full KYC Documents are to be taken as per Risk Categorization (based on the balance in Savings Account at the time of withdrawal) if the account was opened without taking any KYC documents. In case the account was opened with KYC documents prescribed for lower category of accounts and the balance in the account at the time of withdrawal is more than the amount prescribed for that category,additional KYC documents should be obtained as per the revised category of account.

3. It is requested that necessary instruction may be issued to all field units as well as inspecting/
visiting officers to implement the fresh guidelines.

4. This issues with the approval of DDG(FS)...

Yours faithfully,
(Kawal Jit Singh)
Assistant Director (SB)

Comprehensive Health Insurance Scheme in Tamil NaduThe state government of Tamil Nadu has introduced a new Comprehensive Health Insurance Scheme for the residents of the state. A sum of Rs.150 crores has been allotted for this. This was announced in the Assembly by the Finance Minister Mr. O. Panneerselvam on Thursday 4thAugust 2011.

The new insurance scheme will replace the previous ''Kalaignar Insurance Scheme'' that covered 642 medical procedures and which expired on 5th July 2011.

Coverage

The new insurance scheme would give a cover of 1 lakh rupees annually for 950 medical procedures, which would be extended up to 1.5 lakh rupees for treatment of few specific diseases.

It was aimed at providing affordable and quality health services to the people. Under the new scheme, a family can avail of medical benefits up to 4 lakh rupees for 4 years while it was 1 lakh rupees for 4 years according to the previous scheme.

Priority for Government Hospitals

The new scheme also seeks to give government hospitals priority over those in the private sector. Certain types of treatments will be permitted only in government hospitals and special wards will be set up for this in hospitals approved by the Government.

Under the scheme, certain medical procedures will be allowed to be performed only at government hospitals which will help in their upgradation and special and exclusive areas will be earmarked in the government hospitals identified under the scheme.

Interim Period

The state government would identify an insurance firm for implementing the new insurance scheme. During the interim period, till the insurance firm is selected, those requiring treatment will be allowed under the existing scheme at recognized hospitals limited to the amount fixed under the scheme. The required amount incurred on treatment would be sent directly to the hospital.

Courtesy : www.medindia.net

Comprehensive Health Insurance Scheme in Tamil NaduThe state government of Tamil Nadu has introduced a new Comprehensive Health Insurance Scheme for the residents of the state. A sum of Rs.150 crores has been allotted for this. This was announced in the Assembly by the Finance Minister Mr. O. Panneerselvam on Thursday 4thAugust 2011.

The new insurance scheme will replace the previous ''Kalaignar Insurance Scheme'' that covered 642 medical procedures and which expired on 5th July 2011.

Coverage

The new insurance scheme would give a cover of 1 lakh rupees annually for 950 medical procedures, which would be extended up to 1.5 lakh rupees for treatment of few specific diseases.

It was aimed at providing affordable and quality health services to the people. Under the new scheme, a family can avail of medical benefits up to 4 lakh rupees for 4 years while it was 1 lakh rupees for 4 years according to the previous scheme.

Priority for Government Hospitals

The new scheme also seeks to give government hospitals priority over those in the private sector. Certain types of treatments will be permitted only in government hospitals and special wards will be set up for this in hospitals approved by the Government.

Under the scheme, certain medical procedures will be allowed to be performed only at government hospitals which will help in their upgradation and special and exclusive areas will be earmarked in the government hospitals identified under the scheme.

Interim Period

The state government would identify an insurance firm for implementing the new insurance scheme. During the interim period, till the insurance firm is selected, those requiring treatment will be allowed under the existing scheme at recognized hospitals limited to the amount fixed under the scheme. The required amount incurred on treatment would be sent directly to the hospital.

Courtesy : www.medindia.net

Friday 17 February 2012

GUIDELINES FOR ADMISSION TO KENDRIYA VIDYALAYAS ( 2012-13)

      
Dated : 31..01.2012

To
Deputy Commissioners
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices

The Directors
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All ZIETs

Subject: Admission Guidelines 2012-13.

Madam/Sir, 
Kindly find attached admission guidelines for the year 2012-13 for Kendriya Vidyalayas duly approved by the competent authority.

You are requested to circulate the same to all Principals under your jurisdiction for compliance.

Yours faithfully,

(P.V. Sai Ranga Rao)
Assistant Commissioner (Acad)

Encl: As above
Copy to the Joint Commissioner(Acad) for information.

Assistant Commissioner (Acad)GUIDELINES FOR ADMISSION TO
KENDRIYA VIDYALAYAS ( 2012-13)

1. In supersession to all guidelines that have been issued governing admissions in Kendriya Vidyalayas, the following guidelines are issued to regulate admissions in the Vidyalayas with effect from the academic session 2012-13.  These guidelines are not applicable to KVs in abroad.  The separate guidelines are being issued to foreign Kendriya Vidyalayas.   

2. DEFINITIONS
Unless the context suggests otherwise, the definition of the following terms would be as below :-  
(i) CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES : An employee who draws his emoluments from the consolidated fund of India. 
(ii) TRANSFERABLE : An employee who has been transferred at least once in the preceding 7 years shall be deemed to be transferable.   
(iii) TRANSFER : An employee would be treated as transferred only if he/she has been transferred by the competent authority from one place/usrban agglomeration to another place/urban agglomeration which is at a distance of at least 20 kms.  and minimum period of stay at a place should be six months.
(iv) AUTONOMOUS BODIES / PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS : Organizations which are fully financed by the government or where the government share is more than 51 per cent would be deemed to be autonomous bodies/ public sector undertakings. 
3. PRIORITIES IN ADMISSION
The following priorities shall be followed in granting admissions:-      
(A) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER CIVIL/DEFENCE SECTOR :
1. Children of transferable and non-transferable central government employees including ex- servicemen.  This will also include children of foreign national officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India. 
2. Children of transferable and non-transferable employees of  Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India. 
3. Children of transferable and non-transferable State Government employees. 
4. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.
5. Children from any other category including the children of foreign nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons.  They would be considered only in case there are no Indian Nationals’ waitlisted for admission.   

Note:  Admission will be granted based on the number of transfers of the parents as per the existing procedure.  The parents of non-transferable Central Govt. Employees including ex-servicemen will be considered after exhausting all transferable employees including ex-servicemen with minimum one transfer.  The same is true in other categories.

(B) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/ INSTITUTES OF HIGHER LEARNING :
1.   Children and grand children of employees of the Public Sector Undertakings/Institutes of Higher Learning which are the sponsors of the Vidyalaya.  The children of project employees & Post Graduate students who are working long term research projects and children of regular Council of Wardens (COW) employees besides retired employees to be included in category I for the purpose of admission.  It has also been decided to include re-admission of those children of Institutes of Higher learning who had to discontinue school to accompany parents going out of station on sabbatical leave/long leave, over and above the class strength (90th BOG meeting held on 30-08-2011).

2-6 The priorities given for Kendriya Vidyalayas under Civil/Defence sector will follow in the same sequence, thereafter. 

4. ELIGIBLE AGE FOR ADMISSION  
               
A Child must be 5 years old as on 31st March in the academic year in which admission is sought for Class I.

A. The minimum and maximum age for admission in Kendriya Vidyalayas in various classes is given below:

CLASS
MINIMUM AGE ON 31ST MARCH OF THE IN WHICH ADMISSION IS SOUGHT                                                MAXIMUM AGE ON 31st
                                                   
MAXIMUM AGE ON 31ST MARCH OF THE YEAR IN WHICH ADMISSION IS SOUGHT
I
5 years
7 years
II
6 years
8 years
III
7 years
9 years
IV
8 years
10 years
V
9 years
11 years
VI
10 years
12 years
VII
11 years
13 years
VIII
12 years
14 years
IX
13 years
15 years
X
14 years
16 years

      
 Note: 1. The above rule is not applicable to existing students of Kendriya Vidyalayas in the country.
           2.  The maximum age would be further relaxed by two years to handicapped children only by the Principal.

B.     There is no age restriction for admission to class XI provided the concerned child is seeking admission in the year of passing the class X examination. Similarly there will be no upper & lower age limit for admission to class XII provided there has been no break in the continuous study of the child after passing class X/XI. 

5. METHOD OF ADMISSION    

         A.     In Class I (RTE Act 2009 – section 12(1)(c) ) (See Annexure –V)
To fulfil the constitutional mandate of reservation to SC/ST and also to implement the provisions of RTE Act under Rule 12(1) c following procedure shall be adopted for admission to class I (with class strength of 41). 

1. In first phase 31 seats in Class I should be filled as per existing category system in KVS irrespective of reservation. (However, 01 seat may be granted to disabled child of any category under 3% horizontal reservation) 

2. The children secured admission in 1st phase will not be included in 2nd phase (RTE system).  However, the unsuccessful candidates in 1st phase, if otherwise, eligible in RTE quota will be included in 2nd phase (RTE Quota).

3. In 2nd phase, the remaining 10 seats will be filled as per RTE provisions (25% of seats)

(a) All applications of Scheduled Caste candidates will be subjected to random method (Lottery System) to select 6 candidates.
(b) All applications of (Scheduled Tribe) candidates will be subjected to random method (Lottery System) to select 3 candidates.
(c) All applications of Economically Weaker Section (EWS)/Below Poverty Line (BPL)/OBC (Non Creamy Layer)/Disabled Children will be subjected to random method (Lottery System) to select 1 candidate.

Note:  If adequate number of candidates are not available in (a), (b), & (c), the admission may be granted by inter changing the above three categories to fill all 10 seats in above sequence.  In no case these seats will be de-reserved for General Category.
 If required number of candidates covered under RTE do not register in 1st spell of registration then a second notification may be given in the month of April itself.  
 The definition/eligibility criteria of Economically Weaker Section/BPL/OBC(Non creamy layer may be verified from the notification of the concerned State Governments.