NFPE

Friday 18 March 2016

தமிழகம் தழுவிய அளவில் அனைத்து கோட்ட மற்றும் கிளைகளிலும் அனைத்திந்திய அஞ்சல் ஊழியர்களின் (NFPE) உறுப்புச் சங்கங்களின் சார்பாக 17.03.2016 அன்று நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்...

  
திருவரங்க கோட்டத்தில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.


NFPE, Srirangam

No comments:

Post a Comment