NFPE

Monday 1 June 2015

சுழல் மாறுதல் -- 2015

  நமது கோட்டத்தில் சுழல் மாறுதல் உத்தரவு 30.05.2015 சனிக்கிழமை அன்று வெளியாகியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட தோழர்கள், தோழியர்கள் அனைவரையும் முறையாக இயக்குனர், மத்திய மண்டலம் அவர்களுக்கு முதல் அப்பீல் அனுப்ப சொல்லியிருக்கிறோம்.  


No comments:

Post a Comment