NFPE

Thursday 9 January 2014

சுழல் மாற்றம் - 2014

  சுழல் மாற்றம் 2014-க்கான பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.  சுழல் மாற்றம் 2014-ல் பெயர் உள்ள தோழர்கள் மற்றும் தோழியர்கள் வழக்கம் போல் தங்களுக்கு விருப்பமான மூன்று இடங்களை தேர்வு செய்து 15.02.2014 - ம் தேதிக்குள் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பிவைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதன் நகலை கோட்டச்செயலருக்கும் அனுப்பிவைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


NFPE, Srirangam


No comments:

Post a Comment