NFPE

Saturday 30 June 2012

அன்பார்ந்த தோழர்களே! தோழியர்களே!வணக்கம்.


நம்முடைய 17.06.2012 அன்று பொதுக்குழுவில் எடுத்த முடிவின்படி அனைத்து தோழர்களும், தோழியர்களும் தங்களுடைய Contribution amount RS 200/– ஐ உடனடியாக அந்தந்த பகுதி பொறுப்பாளர்களிடம் கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.M.Thirusangu                                     T.Tamilselvan                                                                 
President                                            Divl. Secretary

No comments:

Post a Comment